Jednotky

-- C H A T --

E. Alliance Tree
Fighters /Vojaci
  Elf Lancer  
1 Elf Lancer - physical attack, 1 target
Elfský kopijník - fyz. útok, 1 cieľ
 
   
  Elf Strider Elf Charger  
2 Elf Strider - physical attack, 1 target
Ľahký elfský jazdec - fyz. útok, 1 cieľ
Elf Charger - phy. attack, 1 target, good defence
Dôstojník elfskej jazdy - fyz. útok, 1 cieľ, dobrá obrana
 
     
  Elf Savage    
3 Elf Savage - physical attack, 1 target
Divoký elf - fyz. útok, 1 cieľ
   
 
Rangers /Strelci
  Scout  
1 Scout - dis. attack, 1 target
Prieskumník - vzd. ú., 1 c.
 
   
  Hunter Watchman
2 Hunter - dis. attack, 1 t.
Poľovník - vzd. útok, 1 cieľ
Watchman - mag. attack, 1 target
Strážca - mag. útok, 1 cieľ
3
Bandit Stinger Warden Sentry
Bandit - dis. a., 1 t., double attack
Bandita - vzd. útok, 1 cieľ, 2x útok
Stinger - dis. attack, 1 t., poison
Žihadlo - vzd. útok, 1 cieľ, jed
Warden - mag. a., 1 t., fire damage
Dozorca - mag. ú., 1 cieľ, pošk. ohňom
Sentry - mag. a., 1 t., ice damage
Hliadkár - mag. ú., 1 c., pošk. ľadom
     
  Brigand    
4 Brigand - dis. attack, 1 target, double attack
Hrdlorez - vzd. útok, 1 cieľ, 2x útok
   
     
  Marauder    
5 Marauder - dis. attack, 1 target, double attack
Plienič - vzd. útok, 1 cieľ, 2x útok
   
 
Mages /Mágovia
  Adept Griffin
1 Adept - mag. attack, more targets
Adeptka - mag. útok, viac c.
Griffin - special elven unit, phy. attack, 1 target
Grifin - špec. jednotka elfov, fyz. útok, 1 cieľ
 
  Channeller Skylord
2 Channeller - mag. attack, more targets
Médium - mag. útok, viac c.
Skylord - spec. elven unit, phy. attack, 1 target
Vládca oblohy - špec. jed. elfov, fyz. útok, 1 cieľ
   
  Archon Theurgist
3 Archon - mag. attack, more targets
Úradníčka - mag. ú., viac c.
Theurgist - mag. attack, more t., trashing defence
Zaklínačka - mag. útok, viac cieľov, rozbíja obranu
     
Support Units /Podporné j.
  Spiritess
1 Spiritess - no attack, 1 target, healing f. units
Špiritistka - neútočí, 1 cieľ, lieči priateľ. jednotky
   
  Oracle    
2 Oracle - no attack, 1 target, healing f. units
Veštkyňa - neútočí, 1 cieľ, lieči priateľ. jednotky
   
     
  Grovemaiden    
3 Grovemaiden - no a., 1 t., heal. f. u., elem. defence
Lesná Deva - neútočí, 1 cieľ, lieči priateľ. jednotky, ochrana od živel. útoku
   
   
  Sylph Sun Dancer  
4 Sylph - no attack, more t., healing f. units, air defence
Sylfida - neútočí, viac c., lieči p. jednotky, vzdušná o.
Sun Dancer - no a., more t., heal. f. u., fire defence
Tanečnica slnka - neútočí, viac c., lieči p. j., ohnivá o.
 
       
Summons /Privolávané jednotky
  Ent Verdant Unicorn
  Ent - defender, phy. a., 1 t.
Ent - ochranca, fyz. ú., 1 c.
Verdant - defender, mag. attack, more targets
Zeleň - ochranca, mag. útok, viac cieľov
Unicorn - defender, mag. attack, 1 target
Jednorožec - ochranca, mag. útok, 1 cieľ
       
Capital Guardian /Strážca hl. mesta
  Illumielle    
  Illumielle - mag. attack, more targets
Ilúmiel - mag. útok, viac cieľov
   
       
Land Guardian /Strážca územia
  Elven Guardian 1
1 Elven Guardian 1 - convert neighbourhood
Žezlo 1. úrovne - konvertuje okolné územie
 
  Elven Guardian 2    
2 Elven Guardian 2 - convert neighbourhood
Žezlo 2. úrovne - konvertuje okolné územie
   
     
  Elven Guardian 3    
3 Elven Guardian 3 - convert neighbourhood
Žezlo 3. úrovne - konvertuje okolné územie
   

zdroj: dat-media.ru, disciples3.ru/forum, gamecod.ru
preklad z ruštiny: sm.art

See also:
Elven Characters
Elven Leaders
Elven Race
Elven Theocracy
Elven Locations

The poll :


Main Sources:
official site.d3 fórumdat-media homepagedat-media forumAkella homepage

Release Date
Disciples III:
11.12.2009

1. Expansion:
03.12.2010

System Requirements:
P4 2 GHZ, 512 MB,
GF 6800GT 128 MB

Copyright: 2006-2010 GoF. Design: sm.art
Last update: 12.12.2010
Použité materiály sú prevzaté od spoločností:
.dat, Akella a ďaľších. Všetky práva vyhradené.

Used materials were taken from these companies:
.dat, Akella and others. All Rights Reserved.


Very thanks to
admin of czech
heroes-centrum for
free hosting

najväčšia stránka o sérii Heroes of Might and Magic!