Jednotky

-- C H A T --

Empires Tree
Fighters /Vojaci
  Squire
1   Squire - phy. attack, 1 t.
Šľachtic - fyz. útok, 1 cieľ
   
  Knight Witch Hunter
2   Knight - phy. attack, 1 t.
Rytier - fyz. útok, 1 cieľ
Witch Hunter - phy. a., 1 t., mind immunity
Lovec bosoriek - fyz. útok, 1 cieľ, odolnosť rozumu
   
  Imperial Knight Inquisitor
3   Imperial Knight - phy. attack, 1 target
Ríšsky rytier - fyz. útok, 1 c.
Inquisitor - phy. a., 1 t.
Inkvizítor - fyz. útok, 1 cieľ
 
  Angel Paladin Grand Inquisitor
4 Angel - phy. attack, 1 target, lightning attack
Anjel - fyz. útok, 1 cieľ, útok bleskom
Paladin - phy. attack, 1 t.
Paladin - fyz. útok, 1 cieľ
Grand Inquisitor - phy. a., 1 t., mind immunity
Veľký Inkvizítor - fyz. útok, 1 cieľ, odolnosť rozumu
   
  Holy Avenger Defender of Faith  
5 Holy Avenger - phy. attack, 1 t., double attack
Svätý pomstiteľ - fyz. útok, 1 cieľ, 2x útok
Defender of Faith - phy. attack, 1 t., good defence
Ochranca viery - fyz. útok, 1 cieľ, dobrá obrana
 
 
Rangers /Strelci
  Archer  
1 Archer - dis. attack, 1 t.
Lučištník - vzd. útok, 1 cieľ
 
   
  Marksman  
2 Marksman - dis. a., 1 t.
Elitný strelec - vzd. ú., 1 c.
 
   
  Imperial Assasin  
3 Imperial Assasin - dis. a., 1 t., poisoned daggers
Ríšsky vrah - vzdialený útok, 1 cieľ, otrávené dýky
 
 
Mages /Mágovia
  Apprentice Titan
1 Apprentice - magic attack, more targets
Učeň - mag. útok, viac c.
Titan - special Empire unit, physical attack, 1 target
Titan - zvláštna j. Ríše, boj zblízka, 1 cieľ
   
  Mage  
2 Mage - mag. a., more t.
Mág - mag. útok, viac c.
 
   
  Wizard Elementalist
3 Wizard - magic attack, more targets
Čarodejník - mag. útok, viac cieľov
Elementalist - mag. a., 1 t., summoning fly element.
Živelník - mag. ú., 1 c., privoláva letec. elementálov
   
  White Wizard  
4 White Wizard - mag. attack, more targets
Biely čarodejník - magický útok, viac cieľov
 
     
Support Units - Healers /Podporné j. - Liečitelia
  Acolyte
1 Acolyte - no attack, 1 target, healing friend units
Akolyta - neútočí, 1 cieľ, lieči priateľ. jednotky
 
  Priestess Cleric  
2 Priestess - no attack, 1 target, healing friend units
Kňažka - neútočí, 1 cieľ, lieči priateľ. jednotky
Cleric - no attack, more t., healing friend units
Mníška - neútočí, viac c., lieči priateľ. jednotky
 
   
  Imperial Priestess Matriarch  
3 Imperial Priestess - no attack, 1 t., healing f. units
Ríšska kňažka - neútočí, 1 cieľ, lieči priateľ. jednotky
Matriarch - no attack, more t., healing f. units
Matriarchyňa - neútočí, viac cieľov, lieči p. jednotky
 
   
  Hierophant Prophetess  
4 Hierophant - no attack, 1 target, units ressurection
Hierofant - neútočí, 1 cieľ, kriesi padlé jednotky
Prophetess - no attack, more t., healing f. units
Prorokyňa - neútočí, viac cieľov, lieči p. jednotky
 
       
Summons /Privolávané jednotky
  Living Armor Golem  
  Living Armor - defender, physical attack, 1 target
Živé brnenie - ochranca, fyzický útok, 1 cieľ
Golem - mag. a., more t.
Golem - mag. ú., viacero c.
 
       
  Capital Guardian /Strážca hl. mesta
  Myzrael    
  Myzrael - mag. attack, more targets
Mizrael - mag. útok, viac c.
   
       
Land Guardian /Strážca územia
  Empire Guardian 1
1 Empire Guardian 1 - convert neighbourhood
Žezlo 1. úrovne - konvertuje okolné územie
 
  Empire Guardian 2    
2 Empire Guardian 2- convert neighbourhood
Žezlo 2. úrovne - konvertuje okolné územie
   
     
  Empire Guardian 3    
3 Empire Guardian 3- convert neighbourhood
Žezlo 3. úrovne - konvertuje okolné územie
   

zdroj: dat-media.ru, disciples3.ru/forum, gamecod.ru
preklad z ruštiny: sm.art

See also:
Empire Characters
Empire Leaders
Empire Race
Empire Theocracy
Empire Locations

The poll :


Main Sources:
official site.d3 fórumdat-media homepagedat-media forumAkella homepage

Release Date
Disciples III:
11.12.2009

1. Expansion:
03.12.2010

System Requirements:
P4 2 GHZ, 512 MB,
GF 6800GT 128 MB

Copyright: 2006-2010 GoF. Design: sm.art
Last update: 12.12.2010
Použité materiály sú prevzaté od spoločností:
.dat, Akella a ďaľších. Všetky práva vyhradené.

Used materials were taken from these companies:
.dat, Akella and others. All Rights Reserved.


Very thanks to
admin of czech
heroes-centrum for
free hosting

najväčšia stránka o sérii Heroes of Might and Magic!